काटा रुते कुणाला

काटा रुते कुणाला, आक्रंदतात कोणी
मज फूल ही रुतावे हा दैवयोग आहे

सांगू कशी कुणाला कळ आतल्या जिवाची
चिरदाह वेदनेचा मज शाप हाच आहे

काही करु पहातो, रुजतो अनर्थ तेथे
माझे अबोलणे ही विपरीत होत आहे

हा स्नेह वंचना की काहीच आकळेना
आयुष्य ओघळोनी मी रिक्तहस्त आहे

– शांता शेळके

Leave a Reply